Το διαγνωστικό κέντρο G.V. Radiology διαθέτει ένα από τα κορυφαία μηχανήματα αξονικής τομογραφίας στον κόσμο για διενέργεια CT scan και την απεικόνιση των ψηφιακών εικόνων.

Συνδυάζει μια επιφάνεια εργασίας υψηλής απόδοσης και ένα σαρωτή σε ένα εύχρηστο και ισχυρό πολυτομικό σύστημα αξονικής τομογραφίας. Προσφέρει εύκολη και αποδοτική λειτουργία υλοποιώντας μια έξυπνη προσέγγιση για τη μείωση της δόσης προσφέροντας παράλληλα εικόνες υψηλής ποιότητας.

Ο χρόνος εντόπισης της αντίθεσης των εικόνων γίνεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Διενεργούνται: Αξονική τομογραφία κεφαλής ή εγκεφάλου,Αξονική τομογραφία κεφαλής ή εγκεφάλου,Αξονική τομογραφία μαλακών μορίων του αυχένα,Αξονική τομογραφία θώρακα, Αξονική τομογραφία αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης,Αξονική τομογραφία θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης,Αξονική τομογραφία οσφϋικής μοίρας σπονδυλικής στήλης,Αξονική τομογραφία πυέλου,Αξονική τομογραφία άνω άκρου,Αξονική τομογραφία κάτω άκρου,Αξονική τομογραφία κοιλίας,Αξονική τομογραφία κοιλίας και πυέλου,Αξονική κολονογραφία (CT), διαγνωστική, συμπεριλαμβανομένης της μετεπεξεργασίας εικόνας,Ουρογραφία (πυελογραφία), ενδοφλέβια, με ή χωρίς ακτινογραφία νεφρών, ουρητήρα, ουροδόχου κύστεως,CTA - Αξονική αγγειογραφία κεφαλής, με σκιαγραφικό μέσο,CTA - Αξονική αγγειογραφία θώρακα (μη στεφανιαία),CTA - Αξονική αγγειογραφία θώρακα (μη στεφανιαία),CTA - Αξονική αγγειογραφία άνω άκρου, με σκιαγραφικό μέσο(α),CTA - Αξονική αγγειογραφία κάτω άκρου, με σκιαγραφικό μέσο(α),CTA - Αξονική αγγειογραφία κοιλίας και πυέλου, με σκιαγραφικό μέσο(α),CTA - Αξονική αγγειογραφία κοιλίας, με σκιαγραφικό μέσο(α),CTA - Αξονική αγγειογραφία κοιλιακής αορτής και αμφοτερόπλευρη λαγονομηριαία απόφραξη κάτω άκρου, με σκιαγραφικό μέσο(α), και άλλες αξονικές εξετάσεις